نقاشی تشریحی

نقاشی چیست؟

نقاشى پاىهٔ همه هنرهاى تصوىرى است. در نقاشى مجموعه اى از عناصر بصرى مانند خط، شکل، رنگ، ساىه روشن، بافت و … به کار گرفته مى شوند که در اىن مىان رنگ از اهمىت وىژه اى برخوردار است. (قسمت اول بخش)

نقاشى بىان اىده ها، احساسات، اعتقادات و تفکرات انسانى به کمک عناصر بصرى است و کىفىت اىن بىان به نحوهٔ ترکىب عناصر بر سطح زمىنه و محتواىى که ارائه مى کند بستگى دارد. تأثىرات متفاوتى که اىن عوامل بر شکل گىرى آثار مختلف دارند، دلىل وجود سبک هاى متنوع نقاشى است. (قسمت آخر بخش)

آثار نقاشی دارای دید عینی و ذهنی را با هم مقایسه کنید.

با توجه به اىن تجربه ها شىوه هاى متفاوتى پدىدار شد، در آن شىوه ها هم، مانند طراحى، گاه مشاهدات هنرمند از اهمىت بىشترى برخوردار است که دىد عىنى ىا طبىعت گرا را نشان مى دهد و گاه تصاوىر ذهنى بردىد عىنى غلبه دارد. که بىننده را با دنىاىى تخىلى روبه رو مى کند. براى نماىش دىد عىنى، اغلب از قالب بصرى سه بُعدى استفاده مى گردد در حالى که در بىشتر موارد، تصاوىر ذهنى و تخىلى و عوالم نادىدنى به کمک قالب بصرى دوبُعدى نماىش داده مى شود. شىوهٔ به کارگىرى و ترکىب عناصر بصرى، تصاوىر دوبُعدى ىا سه بُعدى را اىجاد مى کند. چون سطح زمىنه همواره دوبُعدى است القاى بُعد سوم ىا نماىش تصاوىر عىنى به صورت مجازى انجام مى شود. به اىن ترتىب بر سطح دو بعدى تنها توهم عمق ىا حجم سه بعدى شکل مى گىرد. در تصاوىر دوبُعدى، نقاش به سطح وفادار مى ماند و از ساىه روشن کمتر استفاده مى کند

نحوه ی برخورد هنرمندان دوران مدرن با موضوع نقاشی چگونه بود؟

در اغلب آثار نقاشى، موضوع خاصى وجود دارد و ىا جنبه رواىى، توصىفى، مستند نگارى، تبلىغى و … در کار دىده مى شود. در دوران هنر مدرن، نقاشان به تدرىج خود را از قىد موضوع رها نمودند و به جوهره خالص نقاشى ىعنى عناصر بصرى توجه کردند. آنها با اىجاد ترکىب هاى آزاد و هندسى به بىان هاى انتزاعى و تجرىدى در نقاشى رسىدند

محتوای آثار هنری چگونه از موضوع خود متمایز می شوند؟

برخی آثار اگر چه از نظر موضوع مشابه اند ولى محتوایى کاملاً متفاوت را ارائه مى دهند. استفاده از عناصر بصرى گوناگون و بىان احساسات و تفکرات هر ىک از نقاشان، شىوه هاى بىانى متفاوتى را به وجود می آورد. به اىن ترتىب براى شناخت آثار نقاشى باىد به محتواى آثار صرف نظر از موضوع توجه کرد

 

دانلود پی دی اف سوال ها و جواب ها:

نقاشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 دیدگاه برای «آشنایی با هنرهای تجسمی»

    1. جواب سوال های تشریحی بخش آشنایی با هنرها به صورت کشویی است شما روی سوال که کلیک کنید یا با موبایل و تبلت لمس کنید قسمت جواب باز می شود، سوال های تستی هم بعد از جواب دادن به همه و گرفتن نمره ، پاسخ های صحیح مشخص می شود.

    1. با کلیک به روی لینک دانلود آن را دانلود کرده و فایل را در یک برنامه ی pdf خوان باز کنید و پرینت بگیرید یا فایل دانلود شده را روی یک فلش مموری به یک زیراکسی برده و پرینت بگیرید 🙂

  1. درود . از نظر من مارک روتکو زندگی جالبی داشته ولی من واقعا نمی تونم اون حسی که در درون اثار هست رو درک بکنم ولی به جای اون پل کله کاملا حس در اثار هایش دیده میشود و این احتمال داره که چون از ریتم های موسیقی در اثارش بهره برده است.

    1. خوب در این مورد من فکر می کنم آثار روتکو برای درک شدن بیشتر از آثار پل کله، نیازمند حضور مخاطب در مقابل خود هستند همونطوری که خودش گفته به فاصله چهل سانتی متر آثار من بیاستید تا اثر تمامی دید شما دربر بگیرد. اندازه ی اثر، بافت و نحوه ی اجرای قلمو روی بوم و تقابل واقعی رنگ ها چیزهایی نیستند که عکس های اینترنتی از پس انتقال بیان اونها بربیاند اگرچه این مقوله تا حدی برای آثار پل کله هم صدق میکنه ولی از اونجایی که برای آثار کله، معنا و مفاهیم و در واقعه سمبل ها بر جنبه های تصویری اثر مقدم هستند، از نظر من و باز هم از نظر من، اینکه روبروی خود تابلو ایستاده باشی کمتر دارای اهمیته تا آثار روتکو و دیگر هنرمندان اکپرسیونیست انتزاعی. فکر میکنم این دلیل قابل قبول تریه که ما آثار پل کله را بهتر می فهمیم و باهاش ارتباط برقرار میکنیم.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.