رنه ماگریت، تجسم صریح از دنیای نفهمیدنی
رنه ماگریت، تجسم صریح از دنیای نفهمیدنی
رنه ماگریت، تجسم صریح از دنیای نفهمیدنی نقاشی های من نمایش تصاویری هستند که هیچ چیز را پنهان نمی کنند، تداعی کننده ی رموز و اسراراند و زمانی که مخاطب با آنها مواجه می...
پل کله، استاد باوهاس و پدر هنر آبستره
پل کله، استاد باوهاس و پدر هنر آبستره
پل کله، استاد باوهاس و پدر هنر آبستره پل کله متولد ۱۸۷۹ به نام های مختلفی شناخته می شود. پدر هنر آبستره، استاد مدرسه ی باوهاس و یا پیشرو سورئالیسم و به اعتقاد بسیاری...
لوکاس کراناخ، سیاست مرد دنیای هنر
لوکاس کراناخ، سیاست مرد دنیای هنر
لوکاس کراناخ سیاست مرد دنیای هنر همگام با معترضان لوکاس کراناخ (Lucas Cranach) یکی از مهم ترین پیشگامان رنسانس اروپایی شناخته شده است. او در سال ۱۴۷۲ میلادی چشم به جهان گشود و به...